DECALB

DECALB


Prikaži:
Sortiranje:

DKC 3623

DKC3623Super-rani intenzivni hibrid!Odlikuju ga izuzetno visok prinos u svojoj FAO grupi i brzo otpu..

17.700,00RSD

DKC 4590

DKC4590Rani hibrid za vrhunske prinose!Standardno omiljeni hibrid kod proizvođača koji uz visoke pri..

17.700,00RSD

DKC 4608

DKC4608Zlatno zrno!Najbolji hibrid u FAO 300 grupi u ogledima 2012. i 2013. godine. Ovu reputaciju j..

15.250,00RSD

DKC 4608 (25.000)

DKC4608Zlatno zrno!Najbolji hibrid u FAO 300 grupi u ogledima 2012. i 2013. godine. Ovu reputaciju j..

4.800,00RSD

DKC 4717

DKC4717Budući šampion!Izuzetno visok i robustan hibrid za FAO grupu 300 sa širokim listovima. Odliku..

20.150,00RSD

DKC 4795

DKC4795Prinos pod stresnim uslovima!Hibrid koji pokazuje fleksibilnost na različite uslove gajenja. ..

17.700,00RSD

DKC 4943

DKC4943Uvek stabilan!Srednje visok hibrid sa čvrstom stabljikom koja mu omogućuje stabilnost u vreme..

20.150,00RSD

DKC 5007

DKC5007Hibrid za rekorde!Najraniji u FAO 400 grupi namenjen za intezivne uslove gajenja, ali pokazuj..

17.700,00RSD

DKC 5031

DKC5031Hibrid nove DEKALB generacije!Izuzetno prinosan hibrid namenjen za intezivne uslove gajenja, ..

20.150,00RSD

DKC 5222

DKC5222Visok prinos kvalitetnog zrna!Intenzivan hibrid za dobre domaćine koji u povoljnim uslovima p..

17.700,00RSD

DKC 5222 (25.000)

DKC5222Visok prinos kvalitetnog zrna!Intenzivan hibrid za dobre domaćine koji u povoljnim uslovima p..

5.600,00RSD

DKC 5276

DKC5276Šampion u najtežim uslovima!Opravdano naš najprodavaniji hibrid u portfoliju. Odlikuje se vrh..

17.190,00RSD

DKC 5276 (25.000)

DKC5276Šampion u najtežim uslovima!Opravdano naš najprodavaniji hibrid u portfoliju. Odlikuje se vrh..

5.400,00RSD

DKC 5401

DKC5401Prinosan i adaptabilan!Hibrid DKC5401 je naš najraniji hibrid FAO 500 grupe popularno nazvan ..

15.250,00RSD

DKC 5401 (25.000)

DKC5401Prinosan i adaptabilan!Hibrid DKC5401 je naš najraniji hibrid FAO 500 grupe popularno nazvan ..

4.800,00RSD