Koke nosilje

Koke nosilje

Zdrave nosilje lepog perja, visoka proizvodnja jaja bez oscilacija, čvrsta ljuska jajeta, odlična boja žumanceta, samo su neki od mnoštva parametara koji se mogu postići upotrebom proizvoda za ishranu nosilja Patent co.

Pored toga što sadrže optimalnu količinu svih potrebnih sirovina za pravilnu proizvodnju i rast i razvoj koka, Patent co. proizvodi za nosilje karakterišu se i ističu po sadržaju prirodnih dodataka koji omogućuju veću proizvodnju i poboljšavaju zdravstveno stanje nosilja.

Proizvodi u toj kategoriji nisu pronađeni.