Ćurke u tovu

Ćurke u tovu

Ujednačeno i zdravo jato tokom tova, odlična konverzija hrane uz visoke dnevne priraste, nizak mortalitet, mirno jato koje nije sklono kljucanju su parametri koji se mogu postići upotrebom potpunih smeša za tov ćuraka Patent co.

Potpune smeše za tov ćuraka pored osnovnih sirovina kojima se obezbeđuju sve potrebe u vitaminima, mineralima, energiji i proteinima, sadrže takođe dodatke kojima se omogućava bolja iskoristivost hranljivih materija iz obroka, kao i dodatke na bazi lekovitih biljaka kojima se znatno umanjuje stres živine, te su ćurke mnogo mirnije, veselije, zdravije što maksimalno povećava krajnje parametre proizvodnje.

Proizvodi u toj kategoriji nisu pronađeni.